به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

avocado_studyblog

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تقریبا به طور کامل به زبان ترکی مسلط هستم

ترجمه ترکی به فارسی

ترجمه انگلیسی

تایپ انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری