به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Idealgirl

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایم آزاد دارم دنبال کار به صورت دورکاری هستم با حقوق حداقل 2 میلیون تومان. و کارهای که به اداری، ادمین،. ایمیل. و اینترنت،. زبان انگلیسی مربوط می‌شود را می‌توانم انجام بدهم.

زبان انگلیسی در حد عالی

اینترنت

ادمین اینستاگرام

ادمین

تحصیلی

سراسری غیرانتفاعی کار

(مدیریت بازرگانی)

تهران ۱۳۸۰ - ۱۳۸۴ (۴ سال)

تجربه کاری