به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohsen12x

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تجربم کمه. استعداد کافی دارم.

دوبله

صداگذاری

ترجمه

تحصیلی

آزاد تهران جنوب

(الکترونیک)

تهران ۱۳۹۵ - (-۱۳۹۵ سال)

تجربه کاری

مجری

(Parscoders.com)

تهران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)