به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

milad22

N/A

کرمانشاه

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

گرافیک معماری لندسکیپ مدل سازی

photoshop

sketchup

3d max

realtime landscaping architect

revit

تحصیلی

تجربه کاری