به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Paria

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مترجم چمدین شرکت معتبر هستم و از همکاری با من پشیمون نمیشید

مترجم زبان انگلیسی

مترجم انگلیسی به فارسی

مترجم عربی

منشی و دستیار مجازی

تحصیلی

دانشگاه آزاد کرج

(متجرم متن)

البرز ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ (۶ سال)

تجربه کاری

مدیر اجرایی

(الو رایانه)

البرز ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)