به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mohammad Arch

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه کرتین وسترن استرالیا ده سال سابقه کار با دفاتر مشاور ایرانی و خارجی مدرس سابق دانشگاه آزاد عضو انجمن معماری رویال بریتانیا

معمار

طراح شهری

طراحی نما

طراحی داخلی

اجرا و نظارت

طراحی لنداسکیپ

نرم افزارهای دو بعدی و سه بعدی

تحصیلی

کرتین وسترن استرالیا

(معماری)

تهران ۲۰۱۸ - ۲۰۲۰ (۲ سال)

تجربه کاری

Architect

(Hassel studio)

تهران ۲۰۱۸ - ۲۰۲۰ (۲ سال)

معمار و طراح شهری

(فرم فضا منظر)

مازندران ۲۰۱۲ - ۲۰۱۸ (۶ سال)