به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

rezaparsa

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

12345678912345678912

نویسندگی محتوا

ترجمه انگلیسی به فارسی

ادمین اینستاگرام

ادمین تلگرام

تحصیلی

تجربه کاری