به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ترانه

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

نوشتن متن . تبدیل فایل صوتی به متن

تایپ فارسی

تایپ انگلیسی

تایپیست

تحصیلی

تجربه کاری