به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ceetare

N/A

همدان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

advanced certification of ili TOEFL 100 grade

تایپ

ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

مترجم انگلیسی

مترجم زبان انگلیسی

مترجم

تحصیلی

تجربه کاری