به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

nazaninfotovati

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراح پروزه های داخلی و لند اسکیپ و محوطه سازی

lumon

3dmax

adobe photoshop

autocad

vray

content writing

تحصیلی

ازاد بروجرد

(معماری)

لرستان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ (۵ سال)

تجربه کاری

طراح

(طراحان لوتوس)

لرستان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)