به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

امیرحسین محمودی

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

برنامه نویسی به زبان c#.net

Windows Desktop Programming

c#

access

تحصیلی

تجربه کاری