به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hanido

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

عاشق فتوشاپ بوده و در حال حاضر کمتر از یک سال سابقه کار دارم.

photoshop

illustrator

طراحی پوستر

تحصیلی

تجربه کاری