به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Freelancer.ataa

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

همه چیز ساده است اگر در انجام کار خود حرفه ای عمل کنیم و متعهد باشیم

تولید محتوا

تدوین

طراحی گرافیک

تحصیلی

تجربه کاری