به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ShayanReal

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من بیشتر با نرم افزار فوتوشاپ کار میکنم و همونطور که از مهارت هام معلومه رتوش ادیت عکس (رنگ /سایه /.....) طراحی لوگو و .................. انجام میدن .

adobe photoshop

adobe illustrator

رتوش عکس

ادیت عکس

لوگو

طراحی لوگو

تحصیلی

با هنر

(تجربی)

مازندران ۱۳۹۹ - (-۱۳۹۹ سال)

تجربه کاری

فریلنسر

(پونیشا)

مازندران ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)