به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Pegahbm

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

معمار و طراح داخلی کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشگاه هنر تهران

3d modeling

3d rendering

interior design

تحصیلی

هنر تهران

(ارشد معماری داخلی)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری