به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Hanazare

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

بيشتر كار تايپ و معمارىانجام ميدم و ١٠تا٧روز تحويل ميدهم

تايپيست

ترجمه فارسى به انگليسى

-ترجمه انگليسى به فارسي

معمارى

نقشه كشى

تحصیلی

آزاد

(معمارى)

مازندران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری