به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Masoud ranjbar

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

برای کسب تجربه با حداقل دستمزد کار ترجمه انجام میدهم کنکور ارشد زبان انگلیسی رو ۶۰٪ زدم و میخوام مهارتمو بهبود ببخشم :)

ترجمه زبان انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تحصیلی

یزد

(مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی)

یزد ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

تجربه کاری