به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

MohammadR2000

N/A

هرمزگان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام دوستان عزیز مهارت بنده ترجمه و تایپ میباشد

ترجمه

تایپ

تایپ انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری