به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

alirezann

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

حرفه ای در زمینه تولید استوری و پست های جذاب با ریچ فراوان

عکاسی حرفه ای

سوشال میدیا

اینستاگرام

تولید محتوا

تحصیلی

تجربه کاری