به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mhya.kmd

N/A

همدان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی. تایپ سریع فارسی و انگلیسی. ترجمه متن و کتاب. ترجمه زیرنویس فیلم و ویدیو. ترجمه فارسی به ترکی و ترکی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تایپ سریع فارسی و انگلیسی

ترجمه متن و کتاب

ترجمه زیرنویس فیلم و ویدیو ، متن آهنگ یا فایل صوتی

ترجمه ترکی به فارسی

ترجمه فارسی به ترکی

تایپ فایل صوتی

تحصیلی

تجربه کاری