به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Uiux.iran

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام شایان فتاحی هستم. کارشناس رابط و تجربه ی کاربری. تحصیل خود را در تفلیس گرجستان به پایان رسانده و در حال حاضر با شرکت سه سوت وب در زمینه ی رابط و تجربه کاربری مشغول به کار هستم

adobe photoshop

adobe illustrator

adobe xd

html5

css3

تحصیلی

Uguniversity

(Ui and ux)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)

تجربه کاری