به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Atalatian

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

atalatian.b6b.ir : سایت شخصی و نمونه کارها

پایتون

java

django

تحصیلی

تجربه کاری