به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

سید

N/A

خراسان جنوبی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام ب همگی من تازه وارد این حوضه شدم و خیلی برای این کار انگیزه و ایده دارم

لوگو

تایپ

فوتوشاپ

تحصیلی

تجربه کاری