به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Fatemehsafara

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کامپیوتر خوندم به تایپ و پاورپوینت مسلطم...

تایپ فارسی

تایپ انگلیسی

تایپ

پاورپوینت

تحصیلی

تجربه کاری