به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Dr_geller1996

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

محمدعلی فلاح زاده هستم. کارشناس مهندسی نرم افزار از دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور تهران

html

css

javascript

es6

wordpress

bootstrap

react

vue.js

تحصیلی

شمسی پور تهران

(مهندسی تکنولوژی نرم افزار)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری