به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sj

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من كارشناس ارشد مالي شاغل هستم وبه دنبال شغل دومم

حسابداری

اکسل

بازاریابی

تایپ

حقوق

تحصیلی

تجربه کاری