به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Liljasmine

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مسلط به زبان انگلیسی و تایپ سریع + طراحی چهره و نقاشی حرفه ای با مداد رنگی یا روی بوم

ترجمه انگلیسی به فارسی

تایپ انگلیسی

تایپ فارسی

نقاشی

طراحی چهره

تحصیلی

تجربه کاری