به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Sety_mgd

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دارای توانایی ترجمه به زبان انگلیسی و فارسی و تایپ مطالب به انگلیسی و فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

تایپ انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری