به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Hanie haqiqi

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

Hanie haqiqi hstm mitonm komkton konm

تایپ

کار با گوشی

نتورک مارکتینگ

تایپ-نتورک مارکتینگ-کار با گوشی

تحصیلی

تجربه کاری