به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Dellaqua

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام تمامی خدمات مربوط به بورس فارکس (سبدگردانی) (مستر فارکس) و...

طراحی سایت

ترجمه انگلیسی

فارکس

آفیس

بورس

تحصیلی

تجربه کاری