به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

atousa33

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من در کار های نرم افزاری تایپ و تواید محتوا و دیجیتال مارکتینگ و ادمین بودن فعالیت دارم

ادمین اینستاگرام

تایپ انگلیسی

تایپ فارسی

تولید محتوا

ساخت وبسایت

تحصیلی

تجربه کاری