به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mahdi82ah

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

محصل در رشته شبکه و نرم افزار و تخصص در تمامی نرم افزار های گرافیکی

html

css

adobe photoshop

adobe illustrator

c#

تحصیلی

تجربه کاری