به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

misskhanzadeh

5

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تمام تمرکزم روی دیجیتال مارکتینگ گذاشتم و در این زمینه در حال حاضر فعالیت میکنم.

گویندگی

بازاریابی اینترنتی

تولید محتوا

تحصیلی

تجربه کاری