به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mpnpourkhaje

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من محمد هستم با 10 سال سابقه کار

طراحی لوگو

طراحی سایت

الکترونیک

برق

طراحی پوستر

طراحی بنر

مهندسی برق

تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

(کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل)

خراسان رضوی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ (۴ سال)

دانشگاه سجاد مشهد

(کارشناسی برق - مخابرات)

خراسان رضوی ۱۳۸۶ - ۱۳۹۱ (۵ سال)

تجربه کاری