به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Alirezahdx

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

برای ارتباط بهتر طراحی بهتری داشته باشید 10 سال سابقه طراحی و فعالیت در حوزه چاپ

photoshop

corel

illustrator

indesign

تحصیلی

فوق لیسانس

(مترجمی زبان انگلیسی)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۹ (۷ سال)

تجربه کاری

طراح ارشد

(چاپینو)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۹ (۷ سال)