به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

MehranMoalemi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

پیاده سازی فرانت اند با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن

css

javascript

html

تحصیلی

تجربه کاری