به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

s__serajzadeh

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام به همه من برنامه نویس بک اند جاوا هستم و عاشق معماری مبتنی بر مایکروسرویس

java

springboot

javaee

تحصیلی

آزاد اسلامی

(کامپیوتر)

خراسان رضوی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)

تجربه کاری

برنامه نویس

(رادارفراتک هوشمند)

خراسان رضوی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

تولید محتوا و SEO

(ITKashefi)

خراسان رضوی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ (۰ سال)

برنامه نویس

(اقامت۲۴)

خراسان رضوی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)