به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

حیات

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

عاشق انتقال حس درتصویر

موشن گرافیک

انیمیشن دوبعدی

سناریو نویسی

فیلمنامه نویسی

ایده پردازی و سناریو

تحصیلی

تجربه کاری