به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sarapcy

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

فرانت اند کار - مسلط به زبان html -css

html

css

bootstrap

adobe xd

تحصیلی

تجربه کاری