به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Abakh

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

بنده لیسانس فناوری اطلاعات ۲۹‌ساله

گرافیک

طراحی لوگو

طراحی گرافیک

طراحی سایت

فتوشاپ

تایپ

اینستاگرام

تحصیلی

تهران

(فناوری اطلاعات)

تهران ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری

برنامه نویس و طراح

(طرح ریزان حامی)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)