به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

kzm78h

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام تایپ فارسی و انگلیسی . تایپ فرمول ریاضی ساخت سایت .رفع مشکلات وردپرس دروس دانشگاه عمومی و اختصاصی .رفع اشکال : معادلات و...

وردپرس

تایپیست

دروس دانشگاه

تحصیلی

تجربه کاری