به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

۳۶۹

N/A

هرمزگان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ سوالات دانشگاه تایپ مقاله

تایپ فارسی

نوشتن مقاله

پاورپوینت

تحصیلی

پیام نور

(روانشناسی)

هرمزگان ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ (۴ سال)

تجربه کاری

مربی

(زبانکده)

هرمزگان ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)