به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

رستگار

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مهارت در گویندگی در رادیو قصه خوانی دوبله ی انیمیشن دوبله ی فیلم و سریال

مهارت در گویندگی و دوبله

مهارت در گویندگی و دوبله ی انیمیشن

مهارت در گویندگی رادیو دوبله انیمیشن قصه خوانی

تحصیلی

تجربه کاری