به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Donyaslmp

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

همچنین مهارت در تدریس دروس دبیرستان در هر سه رشته علوم نظری

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه

تایپ

اموزش

اموزش زبان انگلیسی

تحصیلی

آزاد

(روانشناسی)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۴۰۱ (۴ سال)

تجربه کاری