به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Nikzad

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

عکاسی دیجیتال با مدرک فنی حرفه ای کاردانی ویراستاری تجربه هایی از نوشتن

عکاسی

ویراستاری

نویسندگی

تحصیلی

علمی کاربردی

(ویراستاری)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ (۲ سال)

تجربه کاری