به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ariantex

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس پژوهشی در جهاد دانشگاهی امیرکبیر فارق التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع ارشد

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

پژوهش و تحقیق

تحصیلی

تجربه کاری