به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

zynbmh

N/A

چهارمحال وبختياری

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

و کارهایی ازاین قبیل

تایپ

برنامه نویسی

طراحی لوگو

مدیریت پیج شبکه های اجتماعی

تحصیلی

دوازدهم

(تجربی)

چهارمحال وبختياری ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ (۱ سال)

تجربه کاری

طراح لوگو

(بستنی)

چهارمحال وبختياری ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ (۱ سال)