به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mostafa1234

N/A

خراسان شمالی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراح هستم هذف ما ارایع کار عالی در زمان مناسب

طراحui ux

طراح گرافیک

صفحه آرایی مجله و کتاب

تحصیلی

تجربه کاری