به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

termeh Designer

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من یک کارشناس شیمی هستم ولی به علت استعداد و علاقه طراحی گرافیک شامل کارت ویزیت و بروشور انجام میدم. سابقه طراحی کارت ویزیت برای حرفه های متعددی داشتم.و به مدت یک سال هس که از همین طریق حرفه خودم رو راه انداختم و خوداشتغال هستم

طراحی کارت ویزیت

طراحی لوگو

طراحی بروشور

تحصیلی

شیراز

(شیمی)

فارس ۱۳۹۶ - (-۱۳۹۶ سال)

تجربه کاری