به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Kasrass

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من در زمینه ی ادیت عکس ادیت ویدئو و متن و... مهارت دارم

ادیت عکس

ادیت و ویرایش عکس

ادیت ویدیو

متن

متن های جذاب

ویرایش صدا

ویرایش متن

ویراستاری

نوشتن نامه

تحصیلی

تجربه کاری